Архив 2012

Архив содержит устаревший материал 2012 года который может быть полезен для учителей создющих сценарии уроков по математике

Прибавление и вычитание дробей с одинаковым знаменатилем

Для учеников 5 класса добавлен урок Прибавление и вычитание дробей с одинаковым знаменатилем

Высшая математика для отпетых

Высшая математика для отпетых трутней добавлена в раздел математика 9-11 классам

Дроби и деление натуральных чисел

Добавлен урок дроби и деление натуральных чисел

Блиц опрос 5 класс

Добавлен Образец для проведения Блиц опроса по математике в 5 классе

УРОК МІШАНІ ЧИСЛА

Добавлен урок по изучению нового материалла о смешанных числах

Урок Мішані числа доповненя

Добавлено дополнение к уроку смешаные числа и называется он "Урок Мішані числа доповненя"

Решение задач к уроку смешанные числа

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ВПРАВ, так называется данный материал добавленнный в раздел уроки матеметики 5 - 8 класс

УРОК. Контрольна робота з теми Звичайні дроби

Добавлена контрольная работа по теме Простые дроби.

Десятковий дріб. Запис і читання десяткових дробів

Добавлен дополнительный материал к урокам с дробями и называется он Десятковий дріб. Запис і читання десяткових дробів

Порівняння десяткових дробів

Формувати навички порівняння десяткових дробів

Перша і друга ознака рівності трикутників та їх застосування

В раздел уроки геометрии 5-8 класс добавлен урок про равенства треугольников

Ознаки рівнобедреного трикутника Урок геометріі 5-8

Добавлен урок Признаки равнобедренного треугольника.

Контрольна робота Трикутники

Добавлена контрольная работа по геометрии 7 клас ТРЕУГОЛЬНИКИ

Площина, дотична до кулі. Перетин двох сфер Урок №2

Добавлен урок по геометрии в 11 классе по теме (Площина, дотична до кулі. Перетин двох сфер)

Урок Площина, дотична до кулі. Перетин двох сфер

Добавлен урок по вивченню теорем про площину(по изучению теоремы площадей)

УРОК Рівнобедрений трикутник

Добавлен урок Рівнобедрений трикутник(треугольник)

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ НА розрядну ОДИНИЦЮ

Добавлен урок по теме МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ НА розрядну ОДИНИЦЮ

УРОК Множення десяткових дробів на розрядну одиницю

Добавлен УРОК Множення десяткових дробів на розрядну одиницю

Продолжаем изучать множення десяткових дробів

Ввести поняття множення десяткових дробів та сформулювати загальне пра­вило множення десяткових дробів

Закріплення знань множення десяткових дробів

Закрепляем знания учеников при решении упражнений и задач с умножением десятичных дробей

Основні властивості об'ємів прямокутного паралелепіпеда

Урок геметріі Поняття об'єму. Основні властивості об'ємів прямокутного паралелепіпеда

Урок Об'єм призми

Урок геометріі Об'єм призми

Продолжаем закреплять знания по умножению десятичных дробей

Продолжаем закреплять знания по умножению десятичных дробей

проверка умения умножения десятичных дробей и начало узучения деления десятичных дробей

Проверка умения умножения десятичных дробей и начало узучения деления десятичных дробей

Ділення десяткових дробів продовження

Добавлено вивчення нового матеріалу по Діленню десяткових дробів.

Рівняння із двома змінними та його розв'язок

Добавлен урок по теме Рівняння із двома змінними та його розв'язок

Ділення десяткових дробів на десяткові дробі

Добавлен урок Ділення десяткових дробів на десяткові дробі

Урок Розв’язування вправ на всі дії з десятковими дробами

Добавлен урок "Урок Розв’язування вправ на всі дії з десятковими дробами"

Поняття об'єму

Добавлен урок "Поняття об'єму. Основні властивості об'ємів. Об'єм прямокутного паралелепіпеда"

Лінійне рівняння з двома змінними та його графік

Добавлен урок "Лінійне рівняння з двома змінними та його графік"

Дотична до кола її властивість

Добавлен урок"Дотична до кола її властивість"

Графік функції

Графік функції

Розв’язування задач

Закріпити в учнів навички та вміння по темі: „Ділення десяткових дробів ”

Урок ділення десяткового дробу на десятковий дріб продолжение

Добавлен дополнительный урок "Ділення десяткового дробу на десятковий дріб"

Урок Розв’язування вправ на всі дії з десятковими дробами

Урок Розв’язування вправ на всі дії з десятковими дробами, засвоєння знань, навичок та вмінь

Графік функції

Графік функції - засвоєння поняття про функцію та її область визначення

Середнє арифметичне. Середні величини.

Середнє арифметичне формування вміння знаходити середнє арифметичне і розв'я­зувати вправи

Середнє арифметичне. Середні величини.Закріпленя знань учнями

Середнє арифметичне. Середні величини. Закріпити знання учнями змісту поняття про середнє арифме­тичне чисел.

Середнє арифметичне, середнє значення величин. Закріпити навички

Середнє арифметичне, середнє значення величин. Закріпити навички знаходження середнього арифметичного кількох чисел

Масштаб

Масштаб Розв'язування вправ

Урок вивчення нового матеріалу ВІДСОТКИ

Впровадження відсотків виявилося дуже зручним для визначення кількості однієї речовини в іншій

знаходженням відсотків від даного числа

УРОК ЗНАХОЖДЕННЯ ВІДСОТКІВ ВІД ДАНОГО ЧИСЛА