самообразование учителя математики
Календарне планування з математики для 5 класу
2015-02-06 / 05:17:00

Календарне планування з математики для 5 класу за підручником «Математика 5 клас» авторів: Н. А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова, О. П. Бочко, О. М. Коломієць, З. О. Сердюк (4 год. на тиждень, всього 140 год.)
Зміст навчального матеріалу Кількість годин
Повторення (7 год)
Дії з натуральними числами.Вирази. Дроби.Рівняння. Розв’язування задач.Розв’язування задач та вправ. Самостійна робота.Діагностична контрольна робота (№1)
Розділ 1. Натуральні числа та дії з ними. Геометричні фігури і величини.(64 – 3 = 61год)
Лічба, вимірювання і числа. (14 год)Предмети та одиниці лічби.Аналіз контрольної роботи.Пряма. Промінь. Відрізок. Вимірювання відрізків.Координатний промінь.Самостійна роботаЧислові вирази. Рівності. Нерівності. Порівняння натуральних чисел.Розв'язування вправ. Самостійна роботКути та їх вимірюванняКонтрольна робота №2
Дії першого ступеня з натуральними числами. (13 год) Аналіз контрольної роботи. Буквені вирази. Формули.Додавання натуральних чисел. Закони додавання.Самостійна роботаВіднімання натуральних чисел.Многокутник та його периметр. Рівні фігури.Трикутник тайого види. Самостійна роботаКонтрольна робота №3
Дії другого ступеня з натуральними числами. (12 год)Аналіз контрольної роботи. Множення натуральних чисел..Переставний та сполучний закон множення. Самостійна роботаРозподільний закон.Ділення натуральних чисел. Самостійна роботаДілення з остачею.Контрольна робота №4
Дії другого ступеня з натуральними числами. (10 год)Аналіз контрольної роботи. Порядок виконання дій у виразах.Рівняння.Самостійна роботаТипи задач та способи їх розв’язання. Самостійна роботаКонтрольна робота №5
Степінь натурального числа з натуральним показником. Площі та об’єми фігур. (12 год)Аналіз контрольної роботи. Степінь числа.Семестрова контрольна робота (№6)Площа прямокутника і квадрата. Самостійна роботаПрямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда. Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба. Самостійна роботаКомбінаторні задачі.Контрольна робота № 7
Розділ 2. Дробові числа ї дії з ними. (64 – 4 = 60 год)
Звичайні дроби. (13 год)Аналіз контрольної роботи. Що таке звичайний дріб..Правильні та неправильні дроби. Порівняння дробів.Дроби і ділення.Знаходження дробу від числа та числа за його дробом.Контрольна робота № 8
Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками ( 14 год)Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками.Доповнення правильного дробу до одиниці.Віднімання дробу від натурального числа.Додавання івіднімання мішаних чисел.Розв’язування задач.Контрольна робота № 9
Десяткові дроби та дії з ними. (18 год)Аналіз контрольної роботи. Що таке десятковий дріб. Порівняння десяткових дробів.Додавання і віднімання десяткових дробів.Множення десяткових дробів. Ділення десяткових дробів.Округлення десяткових дробів.Контрольна робота № 10
Відсотки. Середнє арифметичне. (15 год)Аналіз контрольної роботи. Що таке відсоток. Знаходження відсотків від числа.Знаходження числа за його відсотком.Розв’язування задач на відсотки. Середнє арифметичне.Середнє значення величини.Контрольна робота №11
Повторення і систематизація навчального матеріалу. (12 год)

Аналіз контрольної роботи. Лічба, вимірювання і числа.Дії першого ступеня з натуральними числами.Дії другого ступеня з натуральними числами.Степінь натурального числа з натуральним показником. Площі та об’єми фігур.Звичайні дроби.Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменникамиДесяткові дроби та дії з ними.Відсотки. Середнє арифметичне.Річна контрольна робота (№12)Аналіз контрольної роботи.Розв’язування задач і вправ на повторення.

 

“ Узгоджено”

І семестр______________________________заст. директора (Тимофєєва Т. Г.)

ІІ семестр_____________________________ заст. директора (Тимофєєва Т. Г.)