Урок математики 6 класс
Календарне планування вивчення математики в 6- А класі
2015-01-30 / 03:32:55

Календарне планування

вивчення математики в 6- А класі

 (4 год на тиждень, всього 140 год.)

 

Тема уроку Кількгодин Дата проведення Примітка Звичайні дроби Десяткові дроби. Дії з десятковими дробами Розв’язування рівнянь Розв’язування задач за допомогою рівнянь Відсотки. Розв’язування задач на відсотки Розв’язування вправ. Самостійна робота
Подільність чисел  Дільники і кратні натурального числа.            Діагностична контрольна робота № 1 Ознаки подільності на 2, 5 і10 Ознаки подільності Прості числа і складені числа. Розкладання чисел на множники. Найбільший спільний дільник кількох чисел. Найбільший спільний дільник кількох чисел. Самостійна робота  Найменше спільне кратне  Розв’язування задач. Самостійна робота  Розв’язування задач
Звичайні дроби
Порівняння дробів. Додавання і віднімання дробів Аналіз контрольної роботи. Основна властивість дробу. Скорочення звичайних дробів. Скорочення звичайних дробів. Зведення звичайних дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів. Порівняння дробів Розв’язування вправ. Самостійна робота Додавання і віднімання дробів Додавання і віднімання дробів Додавання і віднімання дробів Додавання і віднімання дробів. Самостійна робота Розв’язування задач і вправ Розв’язування задач і вправ Розв’язування задач і вправ
Контрольна робота №3
Множення і ділення звичайних дробів 15 год Аналіз контрольної роботи. Множення звичайних дробів Множення звичайних дробів Множення звичайних дробів. Знаходження дробу від числа Задачі на множення дробів. Знаходження дробу від числа Задачі на множення дробів. Самостійна робота Ділення звичайних дробів Ділення звичайних дробів Самостійна робота Знаходження числа за його дробом Знаходження числа за його дробом Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби. Десяткові наближення звичайного дробу Задачі і рівняння на додавання і віднімання дробів. Порівняння дробів. Самостійна робота Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними та десятковими дробами
Контрольна робота №4
Відношення і пропорції.  Аналіз контрольної роботи. Відношення. Відношення та його властивості. Пропорція та її властивості Пропорція та її властивості Пряма та обернена пропорційні залежності Пряма та обернена пропорційні залежності. Самостійна робота Поділ числа у заданому відношенні.  Масштаб. Розв’язування задач і вправ
Контрольна робота №5
Імовірність випадкової події. Коло. Круг. Циліндр. Конус. Діаграми 13 год Коло. Круг. Круговий сектор.             Семестрова контрольна робота№6 Аналіз контрольної роботи. Коло. Круг. Круговий сектор. Діаграми Розв’язування вправ Циліндр. Конус. Куля. Циліндр. Конус. Куля. Відсоткові розрахунки. Відсоткові розрахунки. Ймовірність випадкової події. Ймовірність випадкової події. Ймовірність випадкової події
Контрольна робота №7
Раціональні числа та дії над ними
Раціональні числа. Додавання і віднімання раціональних чисел Додатні та від’ємні числа. Число 0. Координатна пряма. Модуль числа  Цілі числа. Раціональні числа Модуль числа Порівняння раціональних чисел Порівняння раціональних чисел Самостійна робота Розв’язування задач
Контрольна робота №8
Аналіз контрольної роботи. Додавання раціональних чисел  Додавання раціональних чисел  Додавання раціональних чисел  Властивості додавання. Самостійна робота Віднімання раціональних чисел Віднімання раціональних чисел. Віднімання раціональних чисел. Розв’язування вправ. Самостійна робота  Розв’язування задач і вправ
Контрольна робота №9
Множення і ділення раціональних чисел Аналіз контрольної роботи. Множення раціональних чисел Множення раціональних чисел Переставна і сполучна властивості множення раціональних чисел. Переставна і сполучна властивості множення.  Коефіцієнт буквеного виразу. Розподільна властивість множення. Подібні доданки та їх зведення. Подібні доданки та їх зведення. Самостійна робота Ділення раціональних чисел. Ділення раціональних чисел Ділення раціональних чисел Розв’язування вправ. Самостійна робота Задачі на всі дії з раціональними числами Задачі на всі дії з раціональними числами Задачі на всі дії з раціональними числами
Контрольна робота №10
Вирази і рівняння. Аналіз контрольної роботи. Вирази та їх спрощення Вирази та їх спрощення Вирази та їх спрощення Рівняння. Основні властивості рівнянь. Розв'язування рівнянь Розв'язування рівнянь.Розв'язування рівнянь. Самостійна робота Розв'язування задач за допомогою рівнянь Розв'язування задач за допомогою рівнянь Розв'язування задач за допомогою рівнянь. Розв'язування задач за допомогою рівнянь. Розв'язування рівнянь та задач за допомогою рівнянь Самостійна робота Розв'язування рівнянь та задач за допомогою рівнянь
Контрольна робота №11
Перпендикулярні і паралельні прямі. Аналіз контрольної роботи. Перпендикулярні прямі та паралельні прямі Перпендикулярні прямі та паралельні прямі Перпендикулярні прямі та паралельні прямі Координатна площина Координатна площина Координатна площина Координатна площина. Самостійна робота Графіки залежності між величинами. Графіки залежності між величинами. Розв’язування задач. Самостійна робота
Контрольна робота №12
Повторенняі систематизація навчального матеріалу Подільність натуральних чисел Додавання і віднімання звичайних дробів Множення і ділення звичайних дробів Відношення і пропорції. Відсоткові розрахунки Коло. Круг. Циліндр. Конус. Куля

«Узгоджено»

І семестр ________________________ заст. директора( Тимофєєва Т.Г.)ІІ семестр ________________________ заст. директора( Тимофєєва Т.Г.)